KORREN PALVELUT

Korren terapeutit tarjoavat erilaisia pyskoterapiapalveluita, joiden sisältö räätälöidään asiakkaan tilanteen ja määriteltyjen tavoitteiden perusteella. Tutustu erilaisiin terapiamuotoihin alta ja kysy tarvittaessa lisää.

YKSILÖPSYKOTERAPIA

Yksilöpsykoterapia tarkoittaa, että tapaat psykoterapeuttiasi kahden kesken. Silloin tällöin istuntoon voi osallistua myös läheisesi, jos terapeutin kanssa asiasta näin sovitaan. Terapeutti voi myös osallistua esim. hoitoneuvotteluihin tai palavereihin työpaikallasi. Työskentelytavat riippuvat psykoterapeutin koulutussuuntauksesta sekä siitä, mitä yhdessä sovitte. Tapaamiset toteutuvat yleensä kerran tai kaksi viikossa.

 

PARIPSYKOTERAPIA

Joillakin psykoterapeuteilla on oikeudet saada KELA:N tukea paripsykoterapian. Tällöin tarvitaan lääkärin lausunto KELA:a varten sekä toimitetaan KELA:an hakemus. Lisätietoja kannattaa kysyä terapeutilta.

 

PARITERAPIA

Pariterapia on psykoterapeutin antamaa terapiaa pariskunnalle. Tuolloin pariskunta tulee yhdessä tapaamaan terapeuttia. Lääkärin lausuntoa ei tarvita, yhteydenotto terapeuttiin riittää. Lasku maksetaan kokonaisuudessaan itse.

 

REFLEKTIIVINEN PARITERAPIA

Reflektiivisessä pariterapiassa pariskuntaa tapaa kaksi, yleensä mies ja nainen. Muuten se toimii kuten em. pariterapia. Reflektiivisen pariterapian etuna on, että pariskunta voi välillä pysähtyä kuuntelemaan kahden terapeutin keskustelua ja päättää sen myötä, mihin suuntaan keskustelua heidän mielestään tulee viedä ja ovatko terapeutit heidän mielestään tehneet oikeita johtopäätöksiä ja oivalluksia.

 

LISÄTIETOJA

Lue lisää kuntoutuksesta KELA sivuilta osoitteessa https://www.kela.fi/kuntoutus.

PERHETERAPIA

Perheterapiaan voi tulla KELAn tai sairaanhoitopiirin tukemana. Tällöin lähete tulee esimerkiksi sairaalan poliklinikalta. Perheterapiaan osallistuu koko perhe, ajan mittaan istunnoissa voi olla eri kokoonpanolla perheenjäseniä, mutta tavallisimmin paikalla on koko perhekunta. Tyypillisiä tilanteita, joissa perheterapeutti voi perhettä auttaa, ovat esimerkiksi uusperheisiin liittyvät kysymykset, kuten kasvatuskeskustelut, muuttuneet perheolosuhteet, murrosikään ja lasten itsenäistymiseen liittyvät teemat sekä jonkun perheenjäsenen sairastuminen.

 

YKSILÖTYÖNOHJAUS

Psykoterapeutti tai työnohjaaja voi antaa yksittäiselle ihmiselle työnohjausta. Maksajana voi toimia vakuutusyhtiö, työpaikka tai työntekijä itse. Työnohjauksessa pohditaan mm. asiakkaan ammatillisen kasvun vaiheita, haasteita työelämässä, omaa suhdetta työhön ja vapaa-aikaan sekä työssä jaksamista.

 

RYHMÄTYÖNOHJAUS

Työnantaja voi kustantaa työyhteisölleen työnohjausta. Tällöin työnohjauksen tavoitteet suunnitellaan yhdessä ja sovitaan siitä, osallistuuko johdon tai hallinnon edustajia työnohjaukseen. Käsiteltävinä teemoina ovat usein konflikti- ja riitatilanteet työympäristössä tai ilmapiirikysymykset. Myös muutostilanteissa työnohjauksesta voi olla suurta apua. Tällöin on hyvä aloittaa työnohjaus jo ennen muutosvaihetta, sillä tutkitusti epävarmuus tulevasta ja muutosten pohtiminen voi kuormittaa työyhteisöä valtavasti jo ennen kuin mitään konkreettista muutosta tapahtuu.

 

VALMENNUS

Psykoterapeutit voivat myös valmentaa asiakkaitaan. Tapaamiset suunnitellaan etukäteen ja asetetaan valmennukselle tavoite. Tavoitteena voi olla mikä tahansa asia, mikä toteutuessaan palvelisi asiakkaan hyvinvointia. Esimerkkeinä valmennuksen tavoitteista voivat olla ammatinvaihdon suunnittelu, uuteen elämäntilanteeseen asettuminen, jonkin itselle ominaisen, haitallisen toimintatavan purkaminen tai rentoutumisen ja palautumisen keinojen harjoittelu.